SUIKERPEER

Er bestaan vele varianten van deze soort. Bij het pu­bliek zijn met name de Suikerpeer (voor de hand) en de Steenpeer (voor de stoof) bekend. In Nederland is de meest bekende soort de Noord Hollandse Suiker­peer. Hij is middelgroot, gelijkmatig van vorm en wordt in augustus geoogst. Er moet op tijd geoogst worden, daar ze snel buikziek worden. De boom is sterk en heeft altijd eenzelfde vorm. Zeer vroege zomerhandpeer. Waarschijnlijk een oude Noord-Hollandse soort. Wordt vaak als forse boom aangetroffen. Middelgrote tot tamelijk kleine, buikige hard­groene tot geelgroene, peer met enig rood. De smaak is niet bijzonder. Vrij droog en grof zoet vrucht­vlees, vaak stenig. Vroege peer die slecht be­waard kan worden. Vroeg geplukt is ze ook een goede stoofpeer. Vormt grote steile boom met zware stugge takken, de weinig vertakken. Zeer gezond. Verdrongen door de Clapp'sFavorite. Pluk en gebruikstijd begin augustus.