YELLOW TRANSPARANT

Herkomst uit Lijfland, een van de vroegere Baltische staten in West-Rusland. In 1852 als oud appelras aan boomkwekerij Leroy in Angers in Frankrijk geleverd en vandaar verspreid over heel Europa. Ze is even­eens bekend onder de volgende namen: TRANSPA­RENTE JAUNE, TRANSPARENTE BLANCHE, WHITE TRANSPA­RENT, BLANKE MADELEINE, OOGSTAPPEL, KLARAP­FEL. Ze heeft de naam te danken aan het feit, dat ze de eerste appel was in het seizoen, in een tijd dat de consument in de zomer een tijd verstoken was van appels. Ging men te vroeg over tot plukken om­dat men appels nodig had, bijvoorbeeld voor de Nij­meegse Vierdaagse, dan konden de vruchten nog vrij smakeloos zijn. Ze groeit op vele (voor appels) geschikte grondsoorten. Stelt ver­der weinig eisen aan de grond. De groei is matig tot zwak en de boom vormt een op­gaande steile kroon, op tijd uitbuigen dus, maakt voldoende kortloten. Is geschikt voor kleinere tuinen als leivorm en spalier. Kan als hoog­stam gekweekt worden, maar beter is het kweken als halfstam of spil. De bloeitijd is iets voor Cox's, ze bloeit aan een- en tweejarige lang­loten en aan de top van de kortloten. Ze wordt besto­ven door Cox's, Jonat­han, Golden Delicious, James Grieve, Kerswick Codling en vele anderen. De boom is erg vatbaar voor kanker en meeldauw. Ze heeft een lage opbrengst, onvoldoende vrucht­kwaliteit, kleine misvormde vruchten van oude bo­men. Ze kreeg concurrentie van rassen als James Grieve en Mantet, waarmee ze de strijd heeft verloren.