SAINT REMY

Waarschijnlijk afkomstig uit België of Frankrijk. Over de naamgeving verder weinig bekend. Hij is voor vrijwel alle standplaatsen geschikt. Hij groeit sterk tot zeer sterk en vormt een grote boom. De bloemen komen vroeg, maar hebben slecht (triploïd) stuifmeel. De bevruchting geschiedt door Hardy, Doyenné en Précose de Trévoux. De oogsttijd loopt van eind sep­tember tot half oktober. Hij is consumptie­rijp tot eind maart. Hij begint redelijk vroeg te dragen, is regelma­tig en geeft een goede opbrengst. De vrucht is groot tot zeer groot bij voldoende dunning, de kleur is groen tot grijsgroen, later iets gelig. Heeft vrij korre­lig vruchtvlees dat prima rood kookt. Is goed te ge­bruiken als stoofpeer. Hij is zeer vatbaar voor schurft en gevoelig voor bacterievuur en late vruchtval.

Ze wordt ook wel BELLE LUCRATIVE (AMERIKA) ge­noemd.